احتمال وجود اقیانوس عظیم در اعماق کره زمین

۱۳۹۸ دوشنبه ۲۳ دی در ساعت ۰۱:۴۰ ب.ظ

اگر تا کنون به اعماق زمین فکر کرده باشید احتمالا می دانید که جایی پر از رمز  و راز است . یکی از رازهای شگفت آور زمین کشف یک اقیانوس به بزرگی اقیانوس های فعلی در کیلومترها زیر کره زمین است . بیشترین قسمت کره زمین پوسته آن است که ۴۸ کیلومتر عمق دارد . پس از آن گوشته قرار دارد که خود شامل ۳ بخش می باشد گوشته بالایی ، میانی و پایینی . عمق این سه بخش با هم ۲۹۰۰ کیلومتر است که از نظر حجمی ۸۴ درصد کره زمین را در برگرفته است . در قسمت پایین گوشته هسته وجود دارد . اقیانوس کشف شده در بخش گوشته و ناحیه میانی قرار گرفته است . یک الماس در کشور برزیل که ۶۴۴ کیلومتر را طی کرده و به سطح زمین آمده ، در دل خود کانی رنگوودیت را جای داده که این کانی در میان زمین شناسان به کانی جاذب آب شناخته می شود . پس از کشف آن زمین شناسان میزان آب آن را بررسی کرده و به عدد خارق العاده ۱.۵ درصد رسیدند . شاید در قیاس با آب اقیانوس ها این مقدار ناچیز به شمار برود اما از آنجائیکه این کانی در عمق ۶۴۴ کیلومتری به وفور یافت می شود می توان گفت اقیانوسی زیر پای ما قرار گرفته است . به دلیل اینکه بخش هایی بالایی و پایینی گوشته کره زمین خشک و عمدتا از لاوا تشکیل شده اند منشا آب زیرزمینی در بخش میانی کره زمین می باشد .

 

منبع دیجیاتو

 

 

 


اخطار
خیر
بله