معرفی تسترخط تلفن ایرانی :

بوسیله دستگاه  تستر خط  تلفن  CFL می توان تعیین وضعیت خط تلفن ( اشغال - آزاد - قطع) ، تعیین نقاط قطعی و اتصالی کابل تلفن  ، اندازه گیری ماکزیمم مقادیر و تست کابلهای تلفن را انجام داد . با استفاده از گوشی تست خط تلفن می توان در مدت زمان کوتاه سرسیم مورد نظر را در شلوغ ترین پستها و ام دی اف های مخابراتی ساختمانها پیدا کرده و ایراد خط را برطرف نمود .