معرفی تستر خط تلفن کالرآی دی دار HIPHONE :

بوسیله دستگاه  تستر خط  تلفن   CFL می توان  تعیین  وضعیت خط  تلفن ( اشغال - آزاد - قطع) ، تعیین نقاط قطعی و اتصالی  کابل تلفن  ، اندازه گیری ماکزیمم مقادیر و تست کابلهای تلفن را انجام داد . با استفاده از گوشی تست خط تلفن می توان در مدت زمان کوتاه سرسیم مورد نظر را در شلوغ ترین پستها و ام دی اف های مخابراتی ساختمانها پیدا کرده  و ایراد خط را برطرف نمود . این دستگاه دارای صفحه نمایشگر و کالرآی دی می باشد .