سوکت تلفنی روبردی SMD 6P4C ( کانکتور تلفن روبردی )

تماس بگیرید
معرفی سوکت تلفنی روبردی SMD 6P4C :

از این سوکت برای اتصال خط تلفن به مدارات استفاده می شود .