معرفی ضبط مکالمات تلفنی MRP :

مدیران شرکتها و سازمانها خصوصا سازمانهایی که خدمات فروش و پشتیبانی انجام می دهند می توانند برای نظارت بیشتر بر عملکرد کارکنانشان از دستگاه ضبط مکالمات تلفنی استفاده کنند . این دستگاه مکالمات تلفنی را به مدت 72 ساعت بصورت  اتوماتیک ضبط مینماید.  با انتقال مکالمات ضبط شده روی مموری دستگاه به کامپیوتر می توان مدت مکالمه و شماره تلفن تماس گیرنده را نیز مشاهده کرد. همچنین امکان شنیدن مکالمات توسط  دستگاه رابط ضبط  نیز وجود دارد. استفاده از دستگاه ضبط مکالمات تلفنی مزایای زیر را دارد :
- جلوگیری از هزینه های بالای تلفن
- جلوگیری از تماسهای غیر کاری پرسنل
-جلوگیری از تناقص گویی مشتریان پس از سفارشات
- جلوگیری از دادوستدهای مخفی کارکنان