احتمال برخورد قطعات موشک روسی به زمین

۱۴۰۰ شنبه ۱۸ دی در ساعت ۰۳:۲۱ ب.ظ

کشور روسیه چند وقت پیش یک موشک به فضا فرستاده بود که طبق برنامه ریزیهای انجام شده می بایست بصورت کنترل شده در اقیانوس به زمین می نشست . اما این موشک که برای مدتی در مدار زمین به دام افتاده بود ، کنترل خود با اتاق فرمان را از دست داد و در حال حاضر به سمن زمین سقوطی پرخطر و بدون کنترل را تجربه می کند . اخترشناسان با ردیاببی مسیر این جرم در فضا حدس می زنند روز چهارشنبه از اقیانوس هند ، اقیانوس جنوبی و قسمت هایی از اقیانوس آرام عبور کرده و با عبور از مکزیک و تگزاس به زمین برخورد کند . «جاناتان مک داول» ستاره شناس می گوید : احتمال می دهیم این موشک قبل از عبور کامل از مکزیک و رسیدن به تگزاس به زمین بیفتد . موشک «Angara A5 » یکی از جدیدترین ناوگان پرتابگرهای سنگین وزن روسیه بود که در یک پرواز آزمایشی در 27 دسامبر به فضا پرتاپ شد . این موشک بدون خدمه که یک ماهواره ساختگی را حمل می کرد ، کمی پس از پرتاب با نقص یکی از موتورهای خود مواجه شد و ارتباط خود با مرکز کنترل در زمین را از دست داد . در حال حاضر بسیاری از قطعات این موشک در فضا متلاشی شده است اما ممکن است برخی قطعات دست نخورده مانده باشند و سقوط این قطعات در مناطق شهری می تواند موجب آسیب های شدیدی بشود .


 

منبع دیجیاتو

 

اخطار
خیر
بله