احتمال وجود اقیانوس عظیم در اعماق کره زمین

۱۳۹۸ دوشنبه ۲۳ دی در ساعت ۰۱:۴۰ ب.ظ

اگر تا کنون به اعماق زمین فکر کرده باشید احتمالا می دانید که جایی پر از رمز  و راز است . یکی از رازهای شگفت آور زمین کشف یک اقیانوس به بزرگی اقیانوس های فعلی در کیلومترها زیر کره زمین است . بیشترین قسمت کره زمین پوسته آن است که 48 کیلومتر عمق دارد . پس از آن گوشته قرار دارد که خود شامل 3 بخش می باشد گوشته بالایی ، میانی و پایینی . عمق این سه بخش با هم 2900 کیلومتر است که از نظر حجمی 84 درصد کره زمین را در برگرفته است . در قسمت پایین گوشته هسته وجود دارد . اقیانوس کشف شده در بخش گوشته و ناحیه میانی قرار گرفته است . یک الماس در کشور برزیل که 644 کیلومتر را طی کرده و به سطح زمین آمده ، در دل خود کانی رنگوودیت را جای داده که این کانی در میان زمین شناسان به کانی جاذب آب شناخته می شود . پس از کشف آن زمین شناسان میزان آب آن را بررسی کرده و به عدد خارق العاده 1.5 درصد رسیدند . شاید در قیاس با آب اقیانوس ها این مقدار ناچیز به شمار برود اما از آنجائیکه این کانی در عمق 644 کیلومتری به وفور یافت می شود می توان گفت اقیانوسی زیر پای ما قرار گرفته است . به دلیل اینکه بخش هایی بالایی و پایینی گوشته کره زمین خشک و عمدتا از لاوا تشکیل شده اند منشا آب زیرزمینی در بخش میانی کره زمین می باشد .

 

منبع دیجیاتو

 

 

 


اخطار
خیر
بله