اخطار CDC : افراد واکسینه شده نیز بهتر است ماسک بزنند .

۱۴۰۰ شنبه ۹ مرداد در ساعت ۰۳:۴۱ ب.ظ

پژوهشگران مرکز کنترل پیشگیری از بیماری (CDC) توصیه می کنند با توجه به گسترش کرونا دلتا بهتر است افرادی که واکسینه شده اند نیز در مکانهای عمومی سربسته ماسک بزنند . کرونا دلتا بسیار مسری تر بوده و می تواند سدهای ایمنی که توسط واکسن ایجاد شده بود را شکسته و بیماری شدیدتری نسبت به سویه های قبلی ویروس کرونا ایجاد کند . به گفته محققان تعداد ذره های ویروسی تولید شده در مسیرهای تنفسی بیماران مبتلا به کرونا دلتا حدودا ده برابر بیشتر از کرونا آلفا است . اخیرا در ایالات متحده در هر روز به طور میانگین در هر روز 71 هزار مورد ابتلای جدید گزارش شده که محققین این احتمال را می دهند که ممکن است انتقال ویروس توسط افراد واکسینه شده نیز انجام شده است ، البته به نظر می رسد نقش آنها به اندازه افراد واکسینه نشده نباشد . در حال حاضر محققان به افرادی که واکسن دریافت کرده بودند نیز توصیه میکنند در مکانهای عمومی سربسته از ماسک استفاده کنند .

منبع دیجیاتو

اخطار
خیر
بله