ادعای جدید دانشمندان ، جهان تخت است

۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۱ خرداد در ساعت ۰۴:۰۷ ب.ظ

 محققین دانشگاه «پورتسموث» با بررسی بر روی بیش از یک میلیون کهکشان و بر اساس اندازه گیریهای دقیق انرژی تاریک ، نیرویی که ظاهرا در گسترش جهان نقش دارد ، به این نتیجه رسیده اند که بر خلاف ادعای قبلی دانشمندان ،  جهان بجای شکلی شبیه حباب ، کاملا مسطح است . این تحقیق می تواند به مباحث پیرامون «ثابت هابل» ،  مقدار ثابتی که سرعت گسترش جهان را توصیف می کند پایان دهد . تا کنون در مورد شکل گیتی تحقیقات زیادی صورت گرفته و ابهاماتی هم وجود دارد ، حال باید منتظر ماند تا ببینیم تحقیقات آینده ، این ادعای جدید دانشمندان مبنی بر تخت بودن جهان را تایید می کند یا نه .


منبع دیجیاتو

 

اخطار
خیر
بله