استفاده از حفره های گرم و عجیب ماه برای اسکان فضانوردان

۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ مرداد در ساعت ۰۳:۳۹ ب.ظ

روی سطح ماه صدها حفره کوچک قرار دارد که هر کدام از آنها به اندازه یک ساختمان بزرگ است و می تواند برای استقرار فضانوردان محل مناسبی باشد . عرض هر حفره حدود 150 متر بوده و دمای آنها نزدیک به 17 درجه سلسیوس اعلام شده است به همین دلیل این حفره ها می توانند در برابر شرایط سخت ماه از فضانوردان محافظت کنند . دمای این حفره ها معتدل بوده و در طول یک روز قمری (هر روز قمری به اندازه دو هفته روی زمین است ) پایدار می ماند . محققان بر این باورند که برخی از این حفره ها به لوله های مواد مذاب می رسند و توسط جریان پیچ دار مواد مذاب بوجود آمده اند . برخی دانشمندان می گویند حتی اگر این حفره ها به لوله های مواد مذاب راه داشته باشند می توان برای کاوش بیشتر آنها ماموریت هایی را در نظر گرفت . فضانوردان از این حفره ها می توانند برای در امان بودن خود از تغییرات شدید دما ، برخورد ریزشهاب سنگ ها و تابش ها استفاده کنند .منبع دیجیاتو

 

 

اخطار
خیر
بله