استفاده از پنل های خورشیدی برای تامین انرژی ماه

۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۴ دی در ساعت ۰۲:۴۵ ب.ظ آرتمیس ناسا تصمیم دارد تا چند سال آینده دوباره پای انسان را به ماه باز کند . اما یکی از مهمترین چالش های پیش روی این سازمان تامین انرژی مورد نیاز ساکنان ماه است . بسیاری از محققان استفاده از انرژی هسته ای را برای این منظور پیشنهاد می دهند اما «جفری گوردون» یکی از دانشمندان برجسته آمریکایی مدعی است استفاده از انرژی خورشیدی می تواند راهکار مناسبی برای دسترسی کارامد و ایمن و مقرون به صرفه به انرژی باشد . محاسبات این دانشمند نشان می دهد استفاده از پنل های خورشیدی به شش برابر جرم کمتری نیاز دارد و در صورت نصب تعداد مناسب پنل خورشیدی می توان 100 درصد انرژی مراکز تولید اکسیژن در ماه را تامین کرد . در طرح گوردون حلقه ای از پنل های خورشیدی در اطراف یکی از قطب های مریخ نصب می شود . این حلقه با فاصله 10 کیلومتر از مراکز تولید اکسیژن نصب می شود تا جابجایی انرژی دشوار نباشد . از سوی دیگر این فاصله از ایجاد گردوغبار ناشی از حفاری انسان روی ماه در سطح پنل های خورشیدی جلوگیری می کند . گوردون امیدوار است بتواند نظر مدیران ناسا را در استفاده از پنل های خورشیدی و یا حداقل استفاده از هر دو فناوری به صورت همزمان برای تامین انرژی تغییر دهد .  منبع دیجیاتو

اخطار
خیر
بله