امکان سرایت کرونا ۵ دقیقه پس از انتشار در هوا تا ۹۰ درصد کاهش می یابد .

۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن در ساعت ۰۲:۴۵ ب.ظ

محققان دانشگاه بریستول تحقیقاتی را انجام دادند تامتوجه شوند ویروس کرونا تا چه مدت زمانی می تواند در ذرات ریز معلق در هوا و مواجهه با عواملی از جمله رطوبت و نور زنده بماند . نتایج تحقیقات نشان داد ویروس کرونا پنج دقیقه پس از انتشار ، 90 درصد از توانایی خود برای سرایت را از دست می دهد . محققان متوجه شدند ذرات ریز ویروسی پس از خارج شدن از ریه افراد تاثیر پذیری خود را از دست داده و خشک می شوند . به گفته محققان سرعت خشک شدن ذرات به رطوبت هوای اطراف آنها بستگی دارد . هر چه رطوبت هوا کمتر باشد ویروس زودتر از بین می رود . از طرف دیگر مطالعات نشان می دهد دمای هوا تاثیری بر عفونت ویروس کرونا ندارد و اینکه ویروس کرونا در هوای گرم کمتر منتقل می شود درست نیست .

منبع دیجیاتو

اخطار
خیر
بله