اولین خورشید گرفتگی جزئی قرن امروز در ایران قابل مشاهده است .

۱۴۰۱ سه شنبه ۳ آبان در ساعت ۰۲:۲۲ ب.ظ تمام ساکنین ایران حوالی ظهر روز سه شنبه 3 آبان می توانند خورشید گرفتگی جزئی را مشاهده کنند .این خورشید گرفتگی از ساعت 13:41 تا ساعت 16:08 قابل مشاهده است . ساکنین نقاط شمال غربی ایران اولین افرادی هستند که می توانند این خورشید گرفتگی را رصد کنند در تهران از ساعت 13:41 تا 16:08 خورشید گرفتگی قابل مشاهده است . این پدیده با چشم غیر مسلح هم دیده می شود اما می بایست زمان خورشید گرفتگی موارد ایمنی رعایت شود زیرا در غیر این صورت صدمات جبران ناپذیری به چشمها وارد می شود و حتی ممکن است فرد بینایی خود را از دست بدهد . برای مشاهده خورشید گرفتگی استفاده از عینکهایی که فیلترهای مخصوص دارند الزامی است .  


 

منبع دیجیاتو

اخطار
خیر
بله