بارور کردن ابرها از طریق شارژ الکتریکی

۱۴۰۱ یکشنبه ۱۵ آبان در ساعت ۰۱:۰۹ ب.ظ محققان به تازگی در یک آزمایش علمی جدید ثابت کردند از طریق شارژ الکتریکی ابرها می توان با تغییر اندازه قطرات آنها موجب ریزش آنها به شکل باران شد . این آزمایش به بارانی شدن ابرهای خشک شده کمک می کند . محققان معتقدند دادن بار الکتریکی به ابرها موجب چسبیدن قطرات به یکدیگر و انباشته شدن وزن آنها می شود . دانشمندان با استفاده از پهباد بارهای منفی و مثبت را به ابرها منتقل کردند و متوجه شدند با آزاد شدن بار مثبت یا منفی قطرات آب بیشتری در مه تشکیل می شود . این تحقیق می تواند به انتشار باران در مناطق خشک جهان مثل شمال آفریقا و خاورمیانه کمک کند . این آزمایش جدید می تواند یک روش جایگزینی نسبت به طرح بارورسازی قبلی ابرها باشد که باران بصورت طبیعی تر ببارد.  


منبع دیجیاتو


اخطار
خیر
بله