بانک مرکزی یکبار دیگر برای فعالسازی رمز دوم بانکی (پویا) مهلت داد

۱۳۹۸ یکشنبه ۱ دی در ساعت ۰۵:۴۰ ب.ظ

 رمز دوم یکبار مصرف بانکی (پویا) که قرار بود از ابتدای دی ماه به صورت اجباری برای همه ی دارندگان کارتهای اعتباری بانکی برقرار شود بار دیگر با تعویق مواجه شد . بانک مرکزی قصد دارد این سیستم را بصورت تدریجی و مرحله به مرحله تا پایان دی ماه برای همه بانک ها فعال کند ،  به این ترتیب تا زمان نهایی شدن این طرح رمز ایستای کاربران همچنان فعال است و هموطنانی که رمز دوم پویای خود را فعال نکرده اند می توانند از رمز ایستا استفاده کنند . به گزارش بانک مرکزی قرار است تا هفتم دی ماه یکی از بانک های بزرگ کشور این سیستم را پیاده سازی کند و تا پایان دی ماه تمامی بانک ها و موسسات اعتباری به این سیستم مجهز خواهند شد . با توجه به بیانیه اخیر روابط عمومی بانک مرکزی ؛ استفاده از سرویس پیامک برای دریافت رمز دوم بانکی ( پویا ) به صورت الزامی در تمام بانکها اجرا خواهد شد تا تمامی دارندگان موبایلهای ساده و هوشمند بتوانند از خدمات این نوع رمز بانکی استفاده کنند .

منبع دیجیاتو

 

 

 

اخطار
خیر
بله