برای اولین بار دانشمندان موفق به کاشت گیاه در خاک ماه شدند .

۱۴۰۱ شنبه ۲۴ اردیبهشت در ساعت ۰۲:۴۶ ب.ظ

محققان دانشگاه فلوریدا برای نخستین بار توانستند در خاک ماه گیاه پرورش دهند . از آنجائیکه فضانوردان می بایست به منابع غذایی دسترسی داشته باشند این دستاورد بسیار مهم است . دانشمندان ناسا نمونه سنگ های جمع آوری شده از مناطع مختلف ماه را در اختیار محققان قرار دادند ، سپس آنها دانه های گیاه مقاوم «آرابیدوپسیس» را در خاک ما قرار دادند و منتظر ماندند . پس از دو روز شاخه های سبزرنگی ظاهر شد. پس از گذشت شش روز مشخص شد گیاهان به اندازه ای که در خاک زمین رشد می کنند سالم نیستند و سرعت رشد کمتری هم دارند.
دانشمندان با بررسی نتایج رشد ضعیف دو نمونه گیاه دیگر ثابت کردند کیفیت خاک ماه متفاوت است . نتایج تحقیقات نشان داد گیاهان در رشد خود تنش داشته اند و به محیط خشن و متفاوتی که در آن رشد کرده اند واکنش نشان داده اند. این تیم تحقیقاتی در تلاش است گیاهان دیگری را نیز در خاک ماه پرورش دهد تامیزان پاسخ آنها به شرایط جدید را بررسی کند .

 

اخطار
خیر
بله