برای اولین بار ریز ذرات پلاستیک در جریان خون انسان کشف شد .

۱۴۰۱ دوشنبه ۱۵ فروردین در ساعت ۰۱:۳۶ ب.ظ

پژوهشگران هلندی برای اولین بار موفق شدند با استفاده از روشهای نوین ریزذرات پلاستیک جذب شده در جریان خون انسان را کشف کنند . زباله های پلاستیکی همانند بطری های پت یا کیسه های نایلونی با ورود به طبیعت توسط نیروهای طبیعی همچون جریانهای اقیانوسی ، تشعشعات UV و باد تجزیه شده و تبدیل به ذراتی ریز بنام میکروپلاستیک می شوند . با توجه به اینکه مسیر حرکت این میکروپلاستیک ها را نمی توان بررسی کرد و امکان جذب آنها توسط موجودات زنده وجود دارد ، این ریزذرات بسیار مضر هستند . ریزذرات پلاستیک در جانوران دریایی همچون ماهی ها باعث برآمدگی و بزرگ شدن رگ ها می شود و در سخت پوستانی مثل خرچنگ هرمیت اختلالات شناختی ایجاد می کند . در گذشته در نقاط مختلف جهان ، ریزذرات پلاستیک در نمونه های بافتی و مدفوع انسان به ثبت رسیده بود ، اما برای اولین بار این ریزذرات در خون انسان نیز مشاهده شده است . در این تحقیقات برای یافتن آثار پلاستیک در خون از روش طیف سنج جرمی استفاده شد و با بررسی 22 داوطلب سالم مشخص شد پلیمرهای سازنده پلاستیک در خون سه چهارم این افراد وجود دارد . پژوهشگران میگویند جذب ریز ذرات به داخل خون احتمالا از طریق غشای مخاطی (مثل دستگاه گوارش و سیستم تنفسی) انجام می شود . وجود پلاستیک می تواند اثرات سمی روی سلول ها داشته باشد و موجب تغییر حالت طبیعی آنها شود . تحقیقات روی موش ها نشان می دهد پلاستیک با گذر از سد خونی -مغزی می تواند موجب افزایش بیماریهای قلبی و کلسترول شود .

 

منبع دیجیاتو

اخطار
خیر
بله