بررسی روی نمونه برداشته شده توسط مریخ نورد استقامت از وجود آب در این سیاره خبر می دهد .

۱۴۰۰ یکشنبه ۲۱ شهریور در ساعت ۰۶:۳۹ ب.ظ

محققان ناسا با تحقیقات اولیه روی دو نمونه از سنگ برداشته شده از مریخ متوجه شدند که مدتها پیش در دهانه «جیزرو» آب وجود داشته است . منظور محققان از مدتها ، هزاران و یا شاید میلیونها سال پیش است که با این حساب آب موجود در سیاره سرخ چنان پایدار بوده که شرایط بروز حیات میکروسکوپی را فراهم کرده است . در نمونه های گردآوری شده نمک هایی کشف شده که به احتمال زیاد تحت تاثیر جریانهای آبی سطح این سیاره بوجود آمده است . این نمکها ممکن است بخش اندکی از آب کهن مریخ را در خود داشته باشند و نشانه هایی از حیات در این سیاره را نیز نشان دهند . مریخ نورد استقامت تا پایان مقارنه خورشیدی مریخ در حال حفاظت می ماند و نمونه برداری نمی کند . نمونه های برداشته شده در ماموریت های آینده ناسا به زمین فرستاده می شوند . یافته های استقامت از مریخ اطلاعات جذابی را در مورد سیاره سرخ در اختیار محققان قرار می دهد و درک ما را از این سیاره متحول می کند .


منبع دیجیاتو

اخطار
خیر
بله