بریتانیا واکسن های سینوواک ، سینوفارم و کواکسین را به رسمیت می شناسد .

۱۴۰۰ یکشنبه ۲۳ آبان در ساعت ۰۳:۱۰ ب.ظ

بریتانیا از 22 نوامبر(اول آذرماه) کلیه واکسن های دارای مجوز اضطراری سازمان بهداشت جهانی از جمله کواکسین هند ، سینوفارم و سینوواک را به رسمیت می شناسد . به این ترتیب عبور از مرزهای بریتانیا برای تمام افراد بزرگسال 18 سال به بالا که این واکسنها را دریافت کرده باشند راحت تر می شود و این افراد نیز جز افراد واکسینه شده به حساب می آیند . افراد واکسینه شده نیازی نیست پیش از سفر آزمایش بدهند و پس از ورود به بریتانیا در شرایط قرنطینه قرار گیرند . با این رویکرد سفرهای تجاری و کاری به این کشور سرعت می گیرد . بریتانیا می گوید با وجود اینکه شرایط همه گیری ویروس کرونا به پایان عمر خود نزدیک نشده است اما با اتخاذ این تصمیم سفرهای بین المللی از سر گرفته می شود و شرایط برای ورود مسافران به این کشور تسهیل می شود . در طی این مدت بسیاری از سفرهای کاری و تجاری لغو شد و بسیاری از خانواده ها از دیدن عزیزانشان محروم شدند .


منبع دیجیاتو

 

اخطار
خیر
بله