بزرگترین نیروگاه بادی آبی جهان با ظرفیت تولید برق ۱.۴ میلیون خانه شروع به کار کرد .

۱۴۰۱ یکشنبه ۱۳ شهریور در ساعت ۰۱:۴۳ ب.ظ نیروگاه بادی hornesa 2 که در نزدیکی یکی از سواحل بریتانیا قرار دارد به عنوان بزرگترین نیروگاه بادی دریایی جهان در دریای شمال شروع به کار کرد . وسعت این نیروگاه بزرگ معادل 64 هزار زمین فوتبال است ، 165 توربین 8 مگاواتی دارد که طول هر تیغه آن به 81 متر رسیده و ارتفاع بالاترین بخش تیغه تا 200 متر از سطح دریا ادامه پیدا می کند و می تواند 1.3 گیگاوات انرژی پاک تولید کند . یک کابل زیردریایی به طول 390 کیلومتر برق تولید شده توسط این نیروگاه را به ساحل منتقل می کند . کل این پروژه برق بیش از 1.4 میلیون خانه را تامین خواهد کرد .


 

منبع دیجیاتو

اخطار
خیر
بله