توسعه ی میکروذرات مغناطیسی که امکان کنترل مغز از راه دور را فراهم می کنند .

۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۱ اسفند در ساعت ۰۲:۵۲ ب.ظ

دانشمندان دانشگاه «کالج لندن » نوع جدیدی از میکروذرات مغناطیسی را روی موش ها آزمایش کردند که روش جدیدی برای کنترل مغز و درمان اختلالات عصبی است . این میکروذرات مغناطیسی همانند یک کلید مکانیکی کوچک در روشن کردن سلولهای حساس به لمس عمل می کنند . این فناوری جدید از آهن ربا و ذرات مغناطیسی برای کنترل از راه دور و دقیق فعالیت سلول های مغزی استفاده می کند . این فناوری تحریک مکانیکی مغناطیسی نامیده شده و در آن میکروذرات مغناطیسی که بوسیله آنتی بادیها پوشانده شده اند با اتصال به آستروسیت ها قابلیت کنترل بوسیله آهنربا را فراهم می کنند . یکی از مزیتهای این روش این است که این کار بدون وارد کردن ژن خارجی و یا دستگاه به مغز انجام می شود . این روش با هدف قرار دادن سلولهای مغزی به نام «آستروسیت» انجام می شود این سلولها میان سلولهای عصبی و رگ های خونی مغز به عنوان پشتیبان نورون ها زندگی می کنند . آستروسیت ها که نسبت به لمس شدن بسیار حساس هستند فعالیت های مدارهای عصبی مغز را نیز کنترل می کنند . هدف قرار دادن این سلولها بااستفاده از میکروذرات مغناطیسی می تواند منجر به کنترل مغز و یا بخشهایی از آن شود . توانایی کنترل این سلولها می تواند موجب شناسایی اختلالات مغزی و فعالیت های عصبی شده و می تواند در درمان اختلالات عصبی همچون افسردگی کمک زیادی کند .


منبع دیجیاتو

 

اخطار
خیر
بله