دانشمندان معتقدند میکروبهای بیگانه ممکن است همراه سنگهای مریخی به زمین منتقل شوند .

۱۴۰۱ یکشنبه ۱۸ اردیبهشت در ساعت ۰۳:۳۲ ب.ظ

ناسا برای انجام مطالعات خود در زمینه مریخ در حال برنامه ریزی برای آوردن سنگ هایی از مریخ به زمین است . با وجود تمام هیجانات این کار ، دانشمندان نگران هستند که سنگ های مریخی دارای میکروب های بیگانه باشند . دانشمندان می گویند ممکن است سنگ های مریخ میکروب های بیگانه را در خود نگه دارند و با رسیدن به زمین حیات سلولی در سطح سیاره را تحت تاثیر قرار دهند . ناسا برای جلوگیری از این خطر اقدام به استرلیزه کردن تمام نمونه ها دارد . برای این منظور ناسا ابتدا نمونه های جمع آوری شده را در یک ظرف مهروموم شده قرار داده و به مدار زمین می فرستد. سپس سپس یک فضاپیما این ظرف را در مدار تحویل گرفته و به زمین می آورد .


منع دیجباتو

اخطار
خیر
بله