دانشمندان می خواهند به کمک باکتریها سوخت راکت را در مریخ تولید کنند .

۱۴۰۰ یکشنبه ۹ آبان در ساعت ۰۶:۴۱ ب.ظ

گروهی از محققان موسسه تکنولوژی جورجیا طرحی را ارائه داده اند که فضانوردان بتوانند از باکتریها برای تولید سوخت مورد نیاز خود در سفر بازگشت از مریخ استفاده کنند . در این طرح قرار است باکتریها به همراه فضانوردان به مریخ فرستاده شوند و از کربن دی اکسید هوا اکسیژن مایع مورد نیاز و سوخت موشک را تولید کنند . نمونه های جمع آوری شده توسط مریخ نورد استقامت قرار است تا انتهای دهه میلادی توسط یک راکت از مریخ به زمین منتقل شود . این محموله که حدودا 500 گرم وزن دارد توسط یک راکت 400 کیلوگرمی به زمین منتقل خواهد شد . بیشتر وزن این راکت متعلق به سوخت جامد مورد نیاز برای پرتاب و افزایش ارتفاع از سطح مریخ است . برای انجام ماموریتهای بزرگتر و ارسال فضانوردان به فضا حدود 30 تن متان و اکسیژن مایع نیاز است تا بتواند 500 کیلوگرم محموله را به مدار ارسال کند . اکسیژن مایع را می توان روی مریخ تولید کرد اما متان مورد نیاز را می بایست از زمین به همراه فضاپیما به مریخ فرستاد به این ترتیب محموله اولیه حدود 500 تن وزن دارد و انتقال سوخت اضافه 8 میلیارد هزینه مازاد خواهد داشت . محققین موسسه جورجیا به منظور کاهش هزینه ها پیشنهاد داده اند سیانوباکتری و اشریشیا کلی مهندسی ژنتیکی شده به مریخ فرستاده شده تا سوختی به نام بوتان دیول تولیدکنند . در زمین از این ماده شیمیایی برای تولید پلاستیک سنتز شده و پلیمرهای دیگر استفاده می شود . در این پروژه علاوه بر تولیداکسیژن کافی برای راکت ، 44 تن اکسیژن اضافی تولید می شود که برای اهداف دیگر استفاده خواهد شد . در این طرح قرار است قبل از ارسال فضانوردان ، فضاپیماهایی زودتر به مریخ فرستاده شوند که نمونه های این میکروارگانیسم ها و مواد پلاستیکی مورد نیاز را با خود داشته باشد تا چند فوتوبیوراکتور به اندازه چهار زمین فوتبال روی مریخ برپا کند . در این راکتورها نور خورشید ، کربن دی اکسید اتمسفر و نوعی آنزیم به سیانوباکتریها می رسد تا شکر تولید کنند . شکرهای تولیدشده به E.coli ها رسیده و اکسیژن تولید می کنند . این پروسه برای تولید اکسیژن نسبت به نیروگاههای شیمیایی 32 درصد کارآمدتر خواهد بود . 

 منبع دیجیاتو

اخطار
خیر
بله