زباله فضایی با ماه برخورد کرد .

۱۴۰۰ دوشنبه ۱۶ اسفند در ساعت ۰۱:۵۰ ب.ظ

هفته ی گذشته زباله فضایی که جرمی معادل سه تن داشت ، به ماه برخورد کرد و چاله ای به بزرگی دو کیلومتر روی ماه ایجاد کرد . محققان می گویند این راکت بخشی از ماموریت چانگه T1-5 چین است . اتمسفر ماه بسیار رقیق بوده و اتمسفری ندارد به همین دلیل هر جرمی که به سمت ماه برود به سطح آن برخورد کرده و چاله جدیدی ایجاد می کند . اخیرا زباله های فضایی بسیار زیاد شده و موجب آلودگی کره های دیگر شده است و سازمانهای فضایی می بایست آمار زباله های خود در فضا را داشته باشند تا دوباره این مشکلات رخ ندهد .  
منبع دیجیاتو
اخطار
خیر
بله