ساخت سلول خورشیدی تقریبا نامرئی با شفافیت ۷۹ درصد توسط محققان ژاپنی

۱۴۰۱ سه شنبه ۴ مرداد در ساعت ۰۱:۳۶ ب.ظ

محققان ژاپنی دانشگاه «توهوکو» با استفاده از اکسید قلع ایندیم سولهای خورشیدی تقریبا نامرئی با شفافیت 79 درصد بسازند . این سلولها می توانند به عنوان پنل های شیشه ای دستگاه های هوشمند و پنجره کاربرد داشته باشند . سلول پژوهشگران ژاپنی که اتصال «Schottky» نام دارد بین یک نیمه رسانا و یک فلز رابطی را قرار می دهد تا نور لازم برای جداسازی بار را فراهم کند . محققان متوجه شدند بهره وری این سلول خورشیدی تا 1000 برابر بیشتر از الکترود ITO عادی است . پژوهشگران امیدوارند با تحقیقاتی مشابه و پیشبرد این پروژه بتوانند سلولهای خورشیدی شفاف تولید کنند تا پنجره ها به سلولهای خورشیدی تبدیل شوند .  



منبع دیجیاتو

 

 

اخطار
خیر
بله