ساخت پلیمر رسانا برای ترمیم قلب آسیب دیده

۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن در ساعت ۰۲:۱۷ ب.ظ

دانشمندان دانشگاه ترینیتی دوبلین در ایرلند به تازگی دستگاهی تولیدکرده اند که می تواند بخش هایی از قلب که پس از سکته قلبی از کار می افتد را دوباره به کار گیرد . این دستگاه که از شبکه پلیمر رسانا ساخته شده می تواند میان بخش های سالم قلب بابخش های از کار افتاده ارتباط برقرار کند . پس از سکته قلبی بخشهایی از قلب از کار می افتد و به جای آن بافت اسکار یا بافت مرده جایگزین می شود که این بافت کارکرد قلب را با مشکل مواجه می کند . دستگاه پلیمری فوق متشکل از یک لایه پلیمری هادی به نام پلی پیرول است ، اگر این دستگاه  به بخشهای خارجی بافت اسکار قلب متصل شود می تواند پالس های الکتریکی منتشر شده از عضلات اطراف را تشخیص دهد و آن را به بافت اسکار منتقل کند و همزمان با ریتم آنها منبسط و منقبض شود . تا کنون از این دستگاه در بافت های بیولوژیکی مستقل استفاده شده و در آینده ی نزدیک روی حیوانات نیز آزمایش می شود . تفاوت عمده ی این دستگاه با دستگاه های قبلی ساخته شده این است که پلیمر رسانا می تواند به تنهایی کار کند و نیازی به سلولهای مجزا ندارد ، اما سایر دستگاه های ساخته شده برای کارکرد به سلول های واقعی قلب نیاز داشتند . البته می توان با اضافه کردن سلولهای اضافی کارکرد این دستگاه را بهبود داد اما تا این دستگاه در بافت های اسکار قلب آزمایش نشود نمی توان از کاربردی بودن این پلیمر رسانا برای ترمیم قلب مطمئن شد .

منبع دیجیاتو

 

اخطار
خیر
بله