سال ۲۰۲۳ یک کاوشگر کوچک با هدف بررسی حیات بیگانه به سیاره زهره می رود .

۱۴۰۱ یکشنبه ۳۰ مرداد در ساعت ۰۲:۰۴ ب.ظ

شرکت فضایی «ROCKET LAB » تصمیم داردسال 2023 به منظور بررسی حیات موجودات بیگانه در سیاره زهره یک کاوشگر به این سیاره بفرستد . هدف از این ماموریت یافتن مواد شیمیایی آلی در ابرهایی است که بر فراز سیاره زهره هستند . این کاوشگر در ارتفاع 48 تا 60 کیلومتری از سطح سیاره پرواز خواهد کرد و می تواند اطلاعات ارزشمندی را جمع آوری کند . سفر این فضاپیما احتمالا حدود 6 ماه طول می کشد . دمای بسیار بالای سیاره زهره آن را به یک ناحیه غیرقابل سکونت تبدیل کرده است . اما دانشمندان معتقدند ابرهایی که اطراف سیاره زهره هستند احتمالا دارای برخی اشکال حیات میکروبی هسند که شرایط را برای زندگی موجودات فرازمینی فراهم می کند .
منبع دیجیاتو

 

 

اخطار
خیر
بله