سینوفارم مجوز شروع آزمایشهای بالینی اولین داروی کرونا جهان با پلاسما را دریافت کرد .

۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۸ شهریور در ساعت ۰۳:۴۸ ب.ظ

شرکت داروسازی سینوفارم دارویی برای بیماران کرونایی ساخته که بر اساس ایمونوگلوبین یا آنتی بادی افرادی که واکسن کرونا را دریافت کرده اند ، ساخته شده و در نوع خود اولین دارو به حساب می آید . شرکت سینوفارم پس از پشت سر گذاشتن آزمایش های حیوانی و مطالعات پیش بالینی این دارو ، مجوز انجام کارآزمایی های بالینی را دریافت کرده است . این دارو از پلاسمای افراد سالمی که به کمک واکسن به ایمنی رسیده اند ساخته شده و با استفاده از تعداد بالای آنتی بادیهای موجود در پلاسمای خون به مقابله با ویروس کرونا می پردازد . داروی ساخته شده توسط شرکت سینوفارم می تواند روی بیماران عادی و وخیم اثرات درمانی داشته باشد ، اما هنوز زمان آماده شدن و عرضه این دارو مشخص نیست .

 

منبع دیجیاتو

اخطار
خیر
بله