قطب شمال چهار برابر سریعتر از سایر نقاط زمین در حال گرم شدن است .

۱۴۰۱ شنبه ۱۹ شهریور در ساعت ۰۱:۳۰ ب.ظ زمین از زمان شروع انقلاب صنعتی 1.1 درجه گرمتر شده است . گرمایش زمین بصورت یکنواخت نبوده و در برخی مناطق با سرعت بسیار بیشتری در حل گرم شدن است . مطالعات جدید پژوهشگران نشان می دهد قطب شمال یکی از مناطقی است با سرعت بالایی نسبت به سایر نقاط جهان در حال گرم شدن است . قطب شمال در 43 سال گذشته چهار برابر سریعتر از سایر نقاط جهان گرم شده است . گرم شدن قطب شمال می تواند عواقب خطرناکی به همراه داشته باشد . اقیانوس منجمد شمالی با یخ دریا پوشانده شده است و حدود 85 درصد تشعشعات خورشیدی را به فضا منعکس می کند در صورتیکه این یخ ها آب شوند این اتفاق برعکس اتفاق می افتد و همانند اقیانوس ها 90 درصد تابش خورشید جذب می شود . با افزایش جذب نور خورشید اقیانوس ها سریعتر گرم می شوند . علاوه بر این ورقه یخی گرینلند که بزرگترین توده یخ نیمکره شمالی است در صورت ذوب شدن می تواند سطح آب دریاها را تا 7.4 متر افزایش دهد .  
منبع دیجیاتو

 

 

 

اخطار
خیر
بله