ماسک مورد تایید وزارت بهداشت

۱۳۹۸ شنبه ۲۵ آبان در ساعت ۰۴:۴۷ ب.ظ رئیس گروه سلامت هوای وزارت بهداشت گفت : استفاده درست از ماسکهای مناسب راه ورود 95 درصد ذرات آلاینده را می گیرد . علی شاهسونی رئیس گروه سلامت هوای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، استفاده از ماسک هوا را برای در امان ماندن از آلودگی هوا کافی ندانست و بر اهمیت نوع و نحوه استفاده از ماسک ها نیز تاکید کرد . شاهسونی درباره تاثیر ماسک بر جلوگیری از ورود آلاینده ها به دستگاه تنفسی گفت : اگر ماسک استانداردی که مورد تایید وزارت بهداشت است در این شرایط آلودگی مورد استفاده قرار گیرد موثر خواهد بود . وی افزود ماسک های N95 , P2 که مورد تایید وزارت بهداشت است ، دارای فیلتر قابل شستشو بوده و از مراکز مجاز خریداری می شوند . وی افزود این ماسک ها نیز اگر درست استفاده شوند موثر هستند و صرف وجود ماسک ورود آلاینده ها را کاهش نمی دهد . شاهسونی گفت ماسک باید به خوبی بر روی صورت کیپ شود و از کناره های آن هوا وارد نشود . وی افزود در صورتیکه از این ماسک ها به درستی استفاده شود موثرند و بطور مثال ماسک های P2 تا 95 درصد از ورود ذرات ریز 2.5 میکرون به دستگاه تنفسی جلوگیری می کنند .


منبع شبکه خبر
 
اخطار
خیر
بله