مزارع جلبکی تا سال ۲۰۵۰ منابع غذایی ده میلیارد نفر را تامین می کنند .

۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۷ مهر در ساعت ۰۱:۰۲ ب.ظ کشت جلبک های دریایی در مزارع زمینی می تواند علاوه بر پایداری محیط زیست نیازهای تغذیه ای آینده جهان را تامین کند . این روشها می تواند نیاز تغذیه ای بیش از ده میلیارد نفر را در جهان برآورده کند . میکروارگانیسم های طبیعی کربن خوار در آینده نقش مهمی در تولید غذا و بهبود وضع زیست محیطی داشته باشند . کشت جلبکهای دریایی در مزارع زمینی تا 30 سال آینده به افزایش 56 درصدی تولید غذا کمک میکند و این ریزجلبکهای غنی از مواد غذایی و پروتئین راهکار مهمی برای تامین غذا در دهه های آینده خواهندبود . محققان معتقدند تغییرات آب و هوایی ، کمبود آب شیرین ، کمبود زمین های قابل کشت از عواملی هستند که موجب می شوند میزان کشت مواد غذایی طی سالهای آینده محدود شود .
منبع دیجیاتو
اخطار
خیر
بله