همکاری پژوهشگران ایرانی و آمریکایی برای احیای دریاچه ارومیه

۱۴۰۰ دوشنبه ۶ اردیبهشت در ساعت ۰۳:۱۲ ب.ظ

دریاچه ارومیه نزدیک به دو دهه است که دچار بحران شده و نزدیک به 95 درصد حجم خود را از دست داده است . کاهش سطح آب دریاچه موجب افزایش میزان شوری آب شده که این امر موجب بروز مشکلاتی می شود . تهدید جمعیت میگوهای آب شور و پرندگانی که از آنها تغذیه می کنند یکی از عواقب خشک شدن این دریاچه نمک می باشد . علاوه بر این خشک شدن دریاچه منجر به افزایش چشمگیر گرد و غبار شده که این امر زندگی نزدیک به 5 میلیون ساکن این منطقه را تهدید می کند . در سال 2018 یکی از استاتید دانشگاه تربیت مدرس «سمیه سیما» به کمک بورسیه بنیاد خانواده «سمنانی» به یوتا سفر کرد تا با استاد منابع آب دانشگاه ایالتی یوتا به نام «روزنبرگ» برای احیای دریاچه ارومیه همکاری کنند . روزنبرگ روی مدیریت و حفاظ از آب در حوضه رودخانه های غربی آمریکا مطالعاتی را داشته است  و قرار است برای احیای دریاچه ارومیه با محققان ایرانی همکاری کند .تیم محققان داده های 40 سال اخیر را بررسی کردند تا 8 شاخص برای سلامت دریاچه و اکوسیستم های آن تعریف کنند. به گفته روزنبرگ نمی توان با احیای دریاچه تا یک سطح ،توقع بهبود وضعیت کلی را داشت ؛ می بایست به جای اینکار نحوه ارتباط اکوسیستم ها و اینکه چگونه به مرور زمان تحت تاثیر قرار می گیرند را نیز مد نظر قرار داد . دریاچه ارومیه تنها دریاچه نمکی نیست که با این مشکل مواجه شده است ؛ به عنوان مثال سطح آب «دریاچه نهمک یوتا» یا «دریاچه نمک بزرگ» نیز در سالهای اخیر پایین آمده است که موجب بروز مشکلاتی شده است.

منبع دیجیاتو

 

 

اخطار
خیر
بله