واکسن اسپوتنیک از افراد در برابر بیماری شدید کرونا دلتا محافظت کند .

۱۴۰۰ شنبه ۶ شهریور در ساعت ۰۳:۵۷ ب.ظ

تحقیقات جدید نشان می دهد در افرادی که دو دوز واکسن اسپوتنیک را دریافت کرده اند در برابر بروز علائم شدید ناشی از کرونا دلتا مقاوم تر هستند و تزریق این واکسن می تواند تا 76 درصد از آسیب شدیدبه ریه جلوگیری کرده و خطر  بستری در بیمارستان را 81 درصد کاهش می دهد .  با افزایش آمار ابتلا به کرونا در جهان و ابتلای افراد واکسینه شده این نگرانی ایجاد شده که واکسنها نمی توانند از افراد در برابر ویروس کرونا دلتا محافظت کنند و مصونیت ناشی از واکسن در بدن افراد در زمان کمتر از شش ماه کاهش می یابد . تحقیقات نشان می دهد از بین واکسنهای موجود ، واکسنهای فایزر-بیون تک وآسترازنکا در برابر کرونا دلتا کارایی دارند و واکسن اسپوتنیک نیز می تواند از بروز علائم شدید بر اثر ویروس کرونا جلوگیری کند .
منبع دیجیاتو

اخطار
خیر
بله