وزارت صنعت میخواهد عوارض واردات موبایل های مسافری را به ۲۶ درصد برساند

۱۳۹۸ یکشنبه ۲۸ مهر در ساعت ۰۱:۰۴ ب.ظ

به پیشنهاد کمیسیون ماده یک وزارت صنعت معدن و تجارت و در صورت تایید هیات وزیران ، تعرفه واردات تلفن همراه بصورت بصورت مسافری به 26 درصد افزایش پیدا میکند و معافیت هایی که قبلا وجود داشت (معافیت موبایل ها تا 80 دلار و واردات بصورت پستی تا 50 دلار ) حذف می شود . تا پیش از این در صورتیکه یک مسافر موبایل را وارد کشور می کرد می بایست عوارض 15.1 درصدی پرداخت می کرد که در صورت تایید قانون جدید این عوارض به 26 درصد می رسد. در صورتیکه هدف افزایش تعرفه موبایل های مسافری به 26 درصد حمایت از تولید داخلی باشد می توان شباهت بسیاری میان این سیاست گذاری با سیاست گذاریهای صنعت خودرو یافت .

منبع دیجیاتواخطار
خیر
بله