ویروس کرونا می تواند حجم ماده خاکستری مغز را کاهش دهد.

۱۴۰۰ شنبه ۲۵ اردیبهشت در ساعت ۰۴:۱۵ ب.ظ

محققان دانشگاه «برشیا» ایتالیا اخیرا مطالعاتی را روی بیماران مبتلا به کرونا انجام دادند و متوجه شدند در بیمارانی که دچار تب شدند و به دریافت اکسیژن نیاز پیدا کردند ؛ به شکل محسوسی حجم ماده خاکستری مغز در ناحیه پیشانی را کاهش یافته است . نقش اصلی ماده خاکستری پردازش اطلاعات مغز است و در صورت تغییر حجم این ماده ، عملکرد و ارتباط نورونها  تحت تاثیر قرار می گیرد . محققان با اسکن توموگرافی کامپیوتری بیماران متوجه شدند بیمارانی که در دوران بیماری به دریافت اکسیژن نیاز پیدا می کنند نسبت به سایر مبتلایان دچار کاهش قابل توجه حجم ماده خاکستری مغز می شوند . محققان معتقدند تب و کمبود اکسیژن می تواند بر حجم ماده خاکسرتی مغز تاثیر بگذارد.

منبع دیجیاتو

 

اخطار
خیر
بله