پزشکان موفق شدند برای نخستین بار قلب خوک را به انسان با موفقیت پیوند بزنند .

۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۳ دی در ساعت ۰۲:۴۴ ب.ظ

جراحان آمریکایی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه مریلند برای اولین بار موفق شدند قلب یک خوک را که  اصلاح ژنتیکی شده بود ، به بدن یک انسان پیوند بزنند . این قلب در بدن مردی 57 ساله کار گذاشته شد که شرایط پیوند قلب انسانی را نداشت و با کمک دستگاه زنده بود . او یک روز قبل از عمل جراحی گفته بود : من میبایست بین مرگ و این عمل جراحی یکی را انتخاب می کردم چون گزینه ی دیگری پیش رو نداشتم و این آخرین شانس من حساب می شود . جراحان با انجام این عمل نشان دادند قلب یک حیوان می تواند بدون پس زده شدن در بدن انسان دوام بیاورد . خوکی که قلب او به آقای بنت پیوند زده شده بود بصورت ژنتیکی اصلاح شده بود تا ژن تولید کننده یک نوع خاص قند را نداشته باشد . در صورتیکه این اصلاح انجام نمی شد سیستم ایمنی بدن این عضو پیوندی را پس می زد. خوکها به دلیل شمار بالای زاد و ولد ؛ اندازه و سرعت رشد زیاد همواره به عنوان بهترین کاندید برای پیوند عضو به انسان در نظر گرفته می شوند .


منبع دیجیاتو

اخطار
خیر
بله