کارایی واکسن فایزر در برابر گونه های کرونای جهش یافته در انگلیس و آفریقا تایید شد .

۱۳۹۹ شنبه ۱۱ بهمن در ساعت ۱۲:۴۷ ب.ظ

دو شرکت فایزر و بیون تک اعلام کردند واکسنهای تولید شده توسط آنها در برابر گونه های کرونای جهش یافته انگلیسی و آفریقایی که با سرعت بالایی در حال شیوع هستند ، کارایی دارد . جهشهایی که در انگلیس و آفریقا روی ویروس کرونا بوجود آمده است ، در برجستگی های روی سطح ویروس رخ داده است که موجب شده کار برای کنترل ویروس دشوارتر باشد . اما تحقیقات خبر از اثربخشی واکسن فایزر در مقابله با ویروس جهش یافته می دهد . این دو شرکت اعلام کردند کارایی بالای واکسن در برابر گونه های جهش یافته به اندازه ای است که نیازی به توسعه واکسن جدید نیست اما در صورتیکه گونه های جدید کرونا در برابر واکسن مقاوم باشند ، آمادگی لازم برای توسعه واکسنهای جدید را دارند . شرکتهای بیون تک و فایزر سه ویروس مهندسی شده با جهش های جدیدرا روی 20 نفر از کسانی که قبلا واکسن را دریافت کرده بودند آزمایش کردند که خوشبختانه نتایج این آزمایش نشان داد واکسن قدرت بالایی برای ایجاد آنتی بادیهای لازم در برابر نمونه های جهش یافته دارد .

 

منبع دیجیاتو

اخطار
خیر
بله