کاوشگر change۴ موفق به رشد پنبه روی ماه شد

۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۷ مهر در ساعت ۱۰:۴۱ ب.ظ

برای اولین بار کاوشگر Chang’e 4 که در بخش پنهان ماه فرود آمده است  موفق به رشد دادن پنبه روی ماه شده است . گیاه پنبه یکی از چندین ارگانیمسی است که داخل یک زیست کره 2.6 کیلوگرمی در کاوشگر قرار گرفته است .فشار این زیست کره یک اتمسفر است که معادل با فشار سطح دریاهای آزاد روی کره ی زمین می باشد . به این ترتیب شرایط رشد به زمین بسیار نزدیک است . با این حال ارگانیسم ها در مقابل تشعشعات و جاذبه ی ضعیف می بایست مقاومت کنند . مدیر این پروژه با توجه به چالش های مرتبط با رشد گیاهان در این شرایط محصور اعلام کرده به دلیل وزن کاوشگر ، وزن بخش های مرتبط با این آزمایش از 3 کیلوگرم تجاوز نمی کند . تیم پروژه 5 گونه ارگانیسم شامل بذرهای پنبه ، بذرهای رشادی ، بذرهای سیب زمینی ، مخمر و تخم مگس میوه را برای ارسال به ماه انتخاب کردند . در میان این گونه ها فقط دانه های پنبه جوانه زدند و دو برگ هم از آنها سبز شد ، ولی باقی گونه ها به سرعت از بین رفتند . با وجود تلاش ها برگ ها تنها در یک روز ماه که معادل با دو هفته ی زمین است ، از بین رفتند . به دلیل اینکه در طول شب ها دمای ماه به شدت افت می کند ارگانیسم ها بدون منبع گرمایی خارجی از بین می روند . دانشمندان چینی قصد دارند در آینده ارگانیسم های پیچیده تر از جمله حیوانات را به ماه ارسال کنند . همانطور که گفته شد این اولین باری است که گیاه روی ماه رشد می کند ، اما پیش از این گیاهانی در ایستگاه فضایی بین المللی رشد کرده بودند .

منبع دیجیاتو

 

اخطار
خیر
بله