کاوشگر چین برای نخستین بار از نزدیک وجود آب در ماه را تایید کرد .

۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ دی در ساعت ۰۶:۱۰ ب.ظ

کاوشگر ماه نشین «چانگ ای 5» چین موفق شد برای اولین بار شواهدی از وجود آب در سطح ماه را مشاهده کند . این کاوشگر با ثبت تصاویری از خاک ماه متوجه وجود مولکول های  آب
(H2O) و هیدروکسیل (OH) در سطح ماه شد . محققان متوجه شدند آب به مقدار کم در سنگ های سبک و متخلخل و خاک ماه وجود دارد .  به گفته محققان تراکم آب در سنگ های ماه 180 بخش در میلیون و در خاک 120 بخش در میلیون برآورد شده است . این مقدار معادل 180 گرم آب در یک تن سنگ و 120 گرم آب در یک تن خاک است . محققان معتقدند آب موجود در ماه می تواند ناشی از طوفان های خورشیدی باشد اما آب موجود در سنگ ها به احتمال زیاد از منبع ناشناخته ای در زیر سطح ماه بوجود آمده است . در گذشته نیز شواهدی مبنی بر وجود آب در ماه ارائه شده بود اما نتیجه گیریها بر اساس نمونه های جمع آوری شده از سطح ماه و یا مشاهدات مداری بود . اما اکنون این کاوشگر چینی برای اولین بار توانست وجود آب را روی خود ماه تایید کند .
 

منبع دیجیاتو

 

اخطار
خیر
بله