کرونا امیکرون نسبت به سایر گونه های کرونا زمان بیشتری روی پوست بدن و پلاستیک زنده می ماند.

۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن در ساعت ۰۳:۲۷ ب.ظ

محققان ژاپنی با انجام تحقیقاتی متوجه شدند کرونا امیکرون نسبت به سایر گونه های کرونا زمان بیشتری روی سطوح پلاستیکی و پوست بدن زنده می ماند . این ویژگی باعث شده سرعت شیوع این گونه کرونا بالاتر باشد و به عنوان سویه غالب جایگزین دلتا شود . محققان می گویند : تحقیقات نشان داد گونه های آلفا ، بتا ، دلتا و اومیکرون روی پوست و پلاستیک بیشتر از دو برابر سویه ووهان دوام می آورند و روی پوست بیشتر از 16ساعت قابلیت عفونت زایی خود را حفظ می کنند . با توجه به اینکه گونه های کرونا پس از 15 ثانیه واکنش با ضدعفونی کننده های مبتنی بر الکل از بین می روند سازمان بهداشت جهانی همچنان به شستشوی دستها وضد عفونی سطوح توصیه دارد .


منبع دیجیاتو

 

اخطار
خیر
بله