کشف بقایای یک کرگدن چندهزار ساله با اندام داخلی سالم در سیبری

۱۳۹۹ دوشنبه ۱۵ دی در ساعت ۰۳:۳۷ ب.ظ

به تازگی در سیبری بقایای یک کرگدن یخ زده که متعلق به عصر یخبندان بوده کشف شده که احتمالا در حدود 20 تا 50 هزار سال قبل در این منطقه می زیسته است . روی بدن این این کرگدن که ظاهر ا سن کمی هم داشته است ، موهای قهوه ای کوتاه و ضخیمی دیده می شود و 80 درصد اندامهای داخلی بدنش از جمله دندانها ، روده و توده های چربی در بدنش سالم مانده است  . این کرگدن در شمال شرق روسیه پیدا شده و در سال 2014 نیز در همین منطقه بچه کرگدن دیگری نیز کشف شد . طی چند سال گذشته آثار و بقایای جانوران دیگری از عصر یخبندان نیز کشف شده است ، به نظر می رسد با گرمتر شدن دمای زمین موجودات بیشتری از عصر یخبندان کشف شوند .

منبع دیجیاتو

اخطار
خیر
بله