کشف سیاره فراخورشیدی مملو از اقیانوس های زیبا

۱۴۰۱ شنبه ۵ شهریور در ساعت ۰۳:۵۹ ب.ظ دانشمندان موفق به کشف سیاره فراخورشیدی جدیدی شدند که سطح آن مملو از آب است و تنها 100 سال نوری از زمین فاصله دارد . این سیاره که «TOI-1452 b» نام دارد از نظر جرم و اندازه کمی بزرگتر از زمین است و کل سطح آن توسط یک لایه ضخیم آب پوشیده شده است . این حقیقت که این سیاره مملو از آب است نشان می دهد این سیاره با ستاره خود فاصله مناسبی دارد و دمای آن خیلی سرد یا گرم نیست . حضور آب در این سیاره ممکن است نشان دهنده وجود بالقوه حیات باشد ، البته هنوز مشخص نیست چه نوع زندگی در این دنیای اقیانوسی وجود دارد . تعدادی از قمرهای مشتری و زحل نیز از لایه های ضخیم آب پوشیده هستند اما مشخص نیست این سیاره که در ظاهر پر از آب است واقعا اقیانوس است یا تنها لایهای از سطح آن توسط آب پوشیده شده است . محققان با بررسی داده هایی که از این سیاره جمع آوری کرده اند می گویند احتمالا این سیاره همانند زمین سنگی است و یک لایه ضخیم آب روی سطح آن را پوشانده است .
 
منبع دیجیاتو

 

 

 

اخطار
خیر
بله