کشف عقیق توسط مریخ نورد کنجکاوی احتمال وجود آب در مریخ را افزایش داد .

۱۴۰۱ شنبه ۱۷ دی در ساعت ۰۱:۴۳ ب.ظ محققان با بررسی تصاویری که از مریخ نورد کنجکاوی ارسال شده بود مدعی به کشف سنگ اپال یا عقیق در این سیاره شدند . کشف این سنگ ممکن است بوجود آب در این سیاره اشاره داشته باشد . عقیق از برخورد سنگ های غنی از سیلیس با آب بوجود می آید و منجر به ته نشین شدن محلولی در شکاف های سنگ می شود . با گذشت زمان این محلول به یک توده جامد تبدیل شده که می تواند کدر و تیره یا نشان دهنده ی رنگی خیره کننده باشد . بیشتر منابع عقیق در اتیوپی یا استرالیا قرار دارند اما حالا در مریخ منبع جدیدی کشف شده است . داده های ارائه شده از مریخ نورد کنجکاوی نشان می دهد ترکیب سنگ های استخراج شده بیشتر از سیلیس و آب است که اجزای اصلی عقیق هستند  . این گزارش می تواند نشاندهنده وجود آب در سیاره مریخ باشد .
منبع دیجیاتو

 

اخطار
خیر
بله