کشف فسیل نهنگ چهارپا در مصر

۱۴۰۰ یکشنبه ۷ شهریور در ساعت ۰۳:۵۲ ب.ظ

محققان به تازگی یک فسیل با 43 میلیون سال قدمت در صحرای غربی مصر پیدا کرده اند که گونه جدیدی از یک نهنگ عجیب با چهار پا است که دوزیست بوده است . این فسیل در میان سنگهای اواسط دوره ائوسن در واحه الفیوم مصر یافت شد . این ناحیه که قبلا زیر آب بوده و هم اکنون پر از کشفیات ارزشمندی در مورد فرگشت نهنگ ها است . محققان احمال می دهند اولین نهنگ آبزی در حود 50 میلیون سال پیش در جنوب آسیا تکامل پیدا کرده است . با وجود فسیلهای زیادی که اخیرا از نهنگها کشف شده است اما نحوه تکامل آنها در آفریقا یک معمای بزرگ است و پروژه هایی که در واحه الفیوم مصر در حال اجراست جزئیات زیادی از فرگشت این جانوران از حیات دو زیستی به آبی را در اختیارمان قرار می دهد .  اجداد نهنگهای کنونی از پستانداران گوزن شکلی تکامل یافته اند که بیش از ده میلیون سال پیش در خشکی زندگی می کردند . مطالعات روی این فسیل نشان داد این جانور که یکی از شکارچیان بزرگ این ناحیه در زمان حیات خود بوده است ، به طور میانگین 600 کیلوگرم وزن و سه متر قد داشت و می توانست در دریا شنا کند و در خشکی راه برود .

 

منبع دیجیاتو

اخطار
خیر
بله