کشف منابع عظیم شکر در قعر اقیانوس ها

۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت در ساعت ۱۲:۴۷ ب.ظ

محققان در تحقیقات جدید خود ذخایر بزرگی از قند را در اقیانوس ها کشف کردند . پژوهشگران می گویند علفزارهای دریایی در کف اقیانوس ها در زیر شاخه های خود مقادیر زیادی مواد شیرین را ذخیره می کنند . این ذخایر قند از طریق علفزارها به خاک زیرین بستر اقیانوس می رسند و این نشان می دهد غلظت قند بستر دریا 80 برابر بیشتر از غلظت قند در سایر مناطق است . علفزارهای دریایی در زمان فتوسنتز قند تولید می کنند و میزان اضافه آن در بستر اقیانوس ذخیره می شود . این منابع شکر در حفظ محیط زیست و جذب کربن محیط نیز مفید هستند . به گفته محققان در سرتاسر جهان ، علف های دریایی حاوی 1.3 میلیون تن ساکارز هستند ، این میزان قند برای تولید 32 میلیارد قوطی کوکا کولا کافی است . این گیاهان در شراط نوری متوسط بیشتر قند تولید شده در فتوسنتز را برای رشد خود مصرف می کنند ، اما در شرایط نوری بالا (به عنوان مثال در طول تابستان یا هنگام ظهر) گیاهان مقدار بیشتری از نیاز خود قند تولید و ذخیره می کنندو قند اضافی را در بستر دریا ذخیره می کنند . علف های دریایی یکی از مهمترین منابع جذب کربن در سیاره ما هستند و می توانند دو برابر بیشتر از جنگلی به همان اندازه کربن محیط را جذب کند .

 

منبع دیجیاتو

اخطار
خیر
بله