اسپری خشک پاکران
  اسپری خشک پاکران
  Pakran Tuner Dry Lubricant
  Pakran Tuner Dry Lubricant
  ناموجود
  اسپری خشک ناهید
  اسپری خشک ناهید
  Nahid Tuner Dry Lubricant
  Nahid Tuner Dry Lubricant
  ناموجود
  اسپری روغنی ناهید
  اسپری روغنی ناهید
  Nahid Tuner Lubricant
  Nahid Tuner Lubricant
  ناموجود
  اسپری روغنی پاکران
  اسپری روغنی پاکران
  Pakran Tuner Lubricant
  Pakran Tuner Lubricant
  ناموجود

   اسپری 


   یکی از عواملی که باعث حفظ کیفیت و کارایی تجهیزات الکترونیکی می شود تمیز نگه داشتن آنها است . این تجهیزات به دلیل عبور جریان الکتریکی از مدارهایشان می بایست با دقت و حساسیت تمیز شوند ، اسپری خشک ناهید پاک کننده و چربی زدای قوی است . این اسپری اکسید رسوبات سیستم های الکتریکی و الکترونیکی و چربی و گرد وغبار را بدون آسیب رساندن به قطعات الکترونیکی از بین می برد . از این اسپری می توان برای نظافت هدهای مغناطیسی ،خازن ، ترانزیستور، سنسورها و حتی دکمه های تلفن استفاه کرد . قطعات حساس الکترونیکی مانند سوئیچ ها ، رله های برق ، سوئیچ های تماسی و حتی چربی ناشی از لحیم کاری با استفاده از این اسپری به راحتی بدون آسیب رسیدن به مدار تمیز می شود .
   خیر
   بله