معرفی بلندگوی تخت فلزی 8Ω قطر 30mm :

بلندگو وسیله است که انرژی الکتریکی را به انرژی صوتی تبدیل میکند.از بلندگو برای ایجاد صدای بلندتر و واضح تر استفاده می‌شود. بلندگو بخشی از هر سیستم صوتی است و معمولاً تفاوت کیفیت در سیستم‌های صوتی ناشی از این بخش است .این اسپیکر کوچک با قطر 30میلی متر دارای مقاومت امپدانس 8 اهم می باشد .