معرفی بلندگوی تخت فلزی 8Ω  قطر 45mm:

بلندگو وسیله است که انرژی الکتریکی را به انرژی صوتی تبدیل میکند. از بلندگو برای ایجاد صدای بلندتر و واضح تر استفاده می‌شود.  بلندگو بخشی از هر سیستم صوتی است و معمولاً تفاوت کیفیت در سیستم‌های صوتی ناشی از این بخش است . این اسپیکر کوچک با قطر 50 میلی متر دارای مقاومت امپدانس 8 اهم می باشد .