معرفی بلندگوی تخت  32Ω:

بلندگو وسیله است که انرژی الکتریکی را به انرژی صوتی تبدیل میکند.از بلندگو برای ایجاد صدای بلندتر و واضح تر استفاده می‌شود. اسپیکر بخشی از هر سیستم صوتی است و معمولاً تفاوت کیفیت در سیستم‌های صوتی ناشی از این بخش است . بلندگوی  تخت  32 اهمی برای پروژه ها و ماژول های پخش و تقویت صدا مثل رادیو و ... استفاده می شود . این اسپیکر دارای مقاومت امپدانس 32 اهم می باشد .