معرفی بلندگوی فلزی 5/7 Ω  قطر 22mm :

بلندگو وسیله است که انرژی الکتریکی را به انرژی صوتی تبدیل میکند.از بلندگو برای ایجاد صدای بلندتر و واضح تر استفاده می‌شود. بلندگو بخشی از هر سیستم صوتی است و معمولاً تفاوت کیفیت در سیستم‌های صوتی ناشی از این بخش است . این اسپیکر کوچک با قطر 22میلی متر دارای مقاومت امپدانس 7/5 اهم می باشد .